พระพิฆเนศ ความเชื่อประทาน โชค
พระพิฆเนศ ความเชื่อประทานโชค

            ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ด้วยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูซึ่งได้เข้ามาในประเทศไทยผ่านทางการค้าขายและวรรณกรรมวรรณคดีบางเรื่อง ทำให้เรามีความเชื่อในเทพเจ้าของฮินดูด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานโดยไม่มีวี่แววว่าความเชื่อจะเสื่อมคลายลงเลย ในประเทศไทยก็มีศาลเจ้า ประติมากรรมการบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูอยู่มากมาย องค์พระพิฆเนศเองก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือกันเป็นอันมาก ซึ่งในครั้งเราจะมาทำความรู้จักกับเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ ความสำเร็จ และโชคลาภ สำหรับนักพนันสายแสวง โชค

ข้อมูลพื้นฐานของพระพิฆเนศ

            พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร หรือพระคเณศในภาษาสันสกฤต เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความนับถือบูชาอย่างแหร่หลายจากทุกที่บนโลกที่มีศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ด้วยเช่นกัน

            พระพิฆเนศมีความโดดเด่นต่างจากเทพเจ้าองค์อื่นในศาสนาพราหมณ์ โดยพระองค์มีเศียรเป็นช้าง มีร่างกายเป็นมนุษย์เพศชายค่อนข้างอ้วนท้วม ส่วนใหญ่ที่เห็นประติมากรรมในประเทศไทยจะมี 4 กร แต่ในบางภาคของพระองค์ก็จะมี 6 หรือ 8 กรได้เช่นกัน โดยมีความหมายว่าการที่พระองค์มีเศียรและพระกรรณ (หู) อันใหญ่ของช้างทำให้สามารถบรรจุปัญญาความรู้ และรับฟังคำสวดของพระคัมภีร์ได้อย่างมากมายกว่าเศียรและกรรณที่เหมือนมนุษย์ทั่วไป นอกจากนี้ที่ท่านมักอยู่ในท่าประสาทพร ก็หมายถึงท่านจะประทานพร ความสุข ความสำเร็จ โชค ลาภให้แก่ผู้ที่บูชาและนับถือพระองค์

ประวัติและการกำเนิดของพระพิฆเนศ

            ถ้าหากนับต้นกำเนิดของพระพิฆเนศทั้งหมดก็เกรงว่าคงจะยาว เนื่องจากพระคัมภีร์และตำนานต่าง ๆ ของพระพิฆเนศนั้นได้แตกต่างกันออกไปตามภูมิภาค ประเทศ และการรับเอาวัฒนธรรม แต่จะชี้แจงประวัติกำเนิดของพระพิฆเนศที่น่าจะแพร่หลายมากที่สุดและค่อนข้างได้รับการยอมรับในประเทศไทยมาแทน

            เริ่มจากการที่พระแม่ปารวตีที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวลำพัง ต้องการผู้ที่มาอยู่เป็นเพื่อนและดูแลพระองค์ รวมถึงเฝ้าประตูจากคนภายนอกที่อาจเข้ามาก่อความวุ่นวายในยามที่ศิวะเทพออกไปบำเพ็ญเพียรเป็นระยะเวลานาน ไม่มีใครอยู่เช่นนี้ จึงได้สร้างเด็กขึ้นมาคนหนึ่งเป็นพระโอรส แต่เมื่อองค์ศิวะกลับมา แล้วพระนางกำลังสรงน้ำอยู่ในตำหนักใน พระโอรสที่ได้รับมอบหมายให้เฝ้าประตูกีดกั้นคนภายนอก ซึ่งเกิดมาโดยไม่เคยเห็นหน้าศิวะเทพจึงห้ามปรามไม่ยอมให้เข้า ศิวะเทพเองก็ไม่รู้จักพระโอรสอันเกิดจากพระแม่เช่นกัน สุดท้ายก็เกิดการวิวาทกันอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงสะเทือนเลืองลั่นไปทั้งแดนสวรรค์ จนองค์ศิวะตัดศีรษะของพระโอรสสิ้นชีพได้

            แต่ทว่าเมื่อพระแม่ปารวตีได้ยินเสียงดังสนั่นจึงออกมาดูแล้วพบศพพระโอรสก็ทั้งโศกเศร้าและพิโรธองค์ศิวะอย่างมาก องค์ศิวะจึงจะชุบชีวิตให้พระโอรสซึ่งก็ไม่มีปัญหาอันใด นอกเสียจากว่าหาศีรษะของพระโอรสไม่พบจวบจนพระอาทิตย์ใกล้ขึ้น ก็หาไม่พบ จึงได้ไหว้วานให้เทวดานำเอาศีรษะของสิ่งมีชีวิตแรกที่เห็นมามอบให้พระองค์ และโชคดีหรือโชคร้ายก็มิทราบ เมื่อเหล่าเทวดาได้นำศีรษะของช้างมามอบให้ในนาทีสุดท้าย พระศิวะจึงเร่งรีบเอามาต่อกับร่างของพระโอรสแล้วคืนชีวิตให้ ตั้งแต่นั้นมาพระพิฆเนศจึงได้มีเศียรเป็นช้างนั่นเอง นอกจากนี้พระศิวะยังได้ให้พระโอรสนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ การประสบความสำเร็จ และการขจัดอุปสรรคอกีด้วย รวมถึงเทพเทวดาองค์อื่นที่ได้ช่วยกันหาศีรษะของพระพิฆเนศมาให้ก็ประสาทพรร่วมด้วยเช่นกันเป็นโชคดีในโชคร้ายก็ว่าได้ จนทำให้พระพิฆเนศนั้นได้รับพรและมีความสามารถมาก จนคนอินเดียนับถือท่านเป็นเทพแห่งทุกสิ่งทุกอย่าง 

พระพิฆเนศกับสังคมไทย

            มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแล้วว่าพระพิฆเนศได้อยู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่ด้วยประติมากรรมรูปพระพิฆเนศบนด้ามมีดของหมอช้าง (คชบาล) ในสมัยนั้น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาก จนมาถึงยุคของรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของ ร.6 ซึ่งพระองค์มีความสนพระทัยในด้านวรรณกรรมมาแต่เดิมอยู่แล้ว จึงได้พบเห็นประวัติของพระพิฆเนศและนำมาถ่ายทอดในบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องสามัคคีเสวก

            ไม่เพียงแค่สนพระทัยเท่านั้น ยังมีหลักฐานอ้างอิงหลายต่อหลายครั้งว่าพระองค์ทรงนับถือบูชาพระพิฆเนศมาก เป็นต้นว่าสร้างเทวาลัยคเนศที่พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อทรงตั้งวรรณคดีสโมสร และกรมศิลปากรก็ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปองค์พระพิฆเนศ ทำให้ความเชื่อในไทยกลายเป็นว่าเคารพนับถือองค์พระพิฆเนศตามอย่างพระองค์ และเปลี่ยนพระพิฆเนศจากเดิมทีเป็นแห่งการประสบความสำเร็จ เป็นเทพแห่งความรู้วิทยาการ ศิลปะและการแสดง จากภาพจำตรงนั้นนั่นเอง จนถึงทุกวันนี้คนไทยก็ยังคงมีความเชื่อมั่นและบูชาพระพิฆเนศกันอย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าจะในด้านความรู้ ด้านศิลปะ โชค ลาภหรือด้านการประสบความสำเร็จ (ไม่มีข้อมูลแน่ชัดนักว่าด้านทรัพย์สิน โชค ลาภขององค์พระพิฆเนศมาจากไหน) 

            ในปัจจุบันเองก็มีการนำประติมากรรมหรืองานแกะสลักรูปองค์พระพิฆเนศมาปลุกเสก จากหลวงพ่อหลวงปู่ซึ่งมีชื่อเสียงเพื่อให้พระองค์ทรงดลบันดาลความสำเร็จ ความเจริญ ความรุ่งเรืองมาให้กับผู้บูชา หากสวดท่องบูชาหรือถวายของเสวยจะสมปรารถนา ได้มาซึ่งโชคลาภจากองค์พระพิฆเนศ

วิธีการบูชาพระพิฆเนศ

1.บูชาด้วยของไหว้ โดยห้ามเป็นเนื้อสัตว์เด็ดขาด สามารถนำผลไม้ใกล้สุกหรือสุกงอมมาถวายได้ แต่ที่ทรงโปรดก็คือ กล้วย อ้อย สับปะรด และนมวัว  

2.บูชาด้วยบทสวด หากบูชาด้วยต้องการโชคลาภก็ให้ใช้บท “โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ”

            โดยในเรื่องของการดลบันดาลโชคลาภ สิ่งใด ๆ หรือขอให้ประสบความสำเร็จในการทำอะไร จะต้องมีความเชื่อความศรัทธาในตัวพระองค์ท่านเป็นหลักเสียก่อน และยิ่งสวดบูชาเป็นประจำไม่เคยขาด ก็จะยิ่งเป็นผลดีเป็นศรีแก่ตัว ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาดังที่พระองค์เป็นแห่งความสำเร็จ

            แต่ถ้าอยากได้ความเจริญรุ่งเรืองจากพระพิฆเนศโดยใช้เงินไม่มาก ไม่ต้องเช่าพระองค์มาบูชาปลุกเสก ไม่ต้องเสียเวลาสวดหลายวันกว่าจะเห็นผล ไม่ต้องซื้อของมาถวายบูชา ก็มีนี่เลย Genesha Fortune เกมสล็อตออนไลน์จากค่ายเกมสล็อตชื่อดังอย่าง PG SLOT ซึ่งมีองค์พระพิฆเนศเป็นธีมหลัก เพียงแค่ใช้เงินทุนไม่กี่ร้อย ถูกกว่าการเช่าซื้อพระองค์ ไม่ต้องสวด ไม่ต้องซื้อของถวาย ก็ได้โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดหย่อนได้เหมือนกัน